QUI SOM SERVEIS CLIENTS NOVETATS CONTACTE INICI

 

Instal·lació d’energia geotèrmica residència tercera edat. Castellcir

 
Instal·lació existent: caldera de gas propà fins l’octubre de 2011
 

Consum anual de propà: 18.995 kg (244.845 kWh)

 
Cost anual1: 23.883 €
 
Canvi efectuat:
Sistema de climatització, de calefacció i fred passiu (free-cooling) de gas propà a geotèrmia. Camp de captació de 8 pous a 150 m de profunditat. Bomba de calor de potència 105 kW
 
Any instal·lació: 2011
 
Cost d'inversió: 175.000 €
 

 

Estalvi energètic anual: 244.845 kWh de propà - 47.644 kWh d’electricitat bombes nou equip = 197.201 kWh
 
Estalvi econòmic anual: 17.600 € (cost propà: 23.883 € – cost electricitat bombes: 6.194 €)
 
Amortització de la inversió: 10 anys considerant els preus de l’energia constants, 7,2 anys comptant un increment igual que els darrers 6 anys del preu2 del propà i de l’electricitat 
 
Estalvi emissions gasos d'efecte hivernacle: 41,8 tones de CO2 equivalent
 

Instal·ladora: Original geotèrmia

 
Equips: Bomba de Calor Waterkotte, model 5118.3
 

Notes:
1  Preu del propà: 1,26 €/kg

2 Entre els anys 2006 i 2012 el preu del propà segons l’ICAEN (fulls informatius dels preus de l'energia-desembre) ha augmentat del 68,8% en 6 anys (11,46 punts d’augment anual). Per als càlculs d’amortitzacions es compta un augment de la factura elèctrica similar a la del propà

 

     

Contacta amb nosaltres

Seu a Girona: C/ Freu, 51. Bloc B, 3er pis · 17258 L'Estartit  · Tel. 678 074 122