QUI SOM SERVEIS CLIENTS NOVETATS CONTACTE INICI

 

Adequació de la instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària d'una casa rural. Vilada

 
Instal·lació existent: caldera de gasoil i acumulació d'aigua calenta sanitària
 

Consum anual de gasoil: 10.000 litres

 
Cost anual1: 9.627 €
 
Canvi efectuat:
Instal·lació d'un acumulador estratificat i 12 m2 de plaques solars tèrmiques per a la calefacció i l'aigua calenta. Producció d'aigua calenta instantània amb eliminació de l'acumulador i l'estalvi del protocol de legionel·la
 
Any instal·lació: 2008
 
Cost d'inversió: 25.000 € + IVA
 

 

Estalvi de gasoil anual: 4.000 litres (40%)
 
Estalvi econòmic anual: 3.850 €
 
Amortització de la inversió: 6,5 anys considerant el preu del gasoil constant, 5,3 anys comptant un increment del preu2 igual que els darrers 6 anys 
 
Estalvi emissions gasos d'efecte hivernacle: 1,1 tones tones de CO2 equivalent
 

Instal·lador: RVD-Energías renovables

 
Equips: Solvis
 

Notes:
1  Preu del gasoil C segons full informatiu dels preus de l'energia de l'ICAEN-desembre 2012: 0,9627 €/l

2 Entre els anys 2007 i 2012 el preu del gasoil C segons l’ICAEN (fulls informatius dels preus de l'energia-desembre) ha variat de 0,7362 €/l a 0,9627 €/l, és a dir, un augment del 30,77% en 5 anys (6,15% anual)

 

     

Contacta amb nosaltres

Seu a Girona: C/ Freu, 51. Bloc B, 3er pis · 17258 L'Estartit  · Tel. 678 074 122